சதீஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது.தமிழ்மொழியி்ல் உடனுக்குடன் அனைத்து தொலைக்காட்சிகள் தொடா்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களை 6 ஆண்டுகளாக தரும் ஒரே தமிழ் இணையதளம்.என்றும் உங்கள் ஆதரவுடன்
GSAT17@93.0E fre(4080)SYM(30000)POLAR(V) Insat4a@83.0eE,FRQ(3870) SYM(5000)POLAR(H) Title of imageIntelsat0@68.5E FRQ(3767) SYM(7200) POLAR(V) INSAT4A@83.0E FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H) IS17@66.0E FRQ(3966)SYM(14400)POLAR(H) IS20@68.5E FR(4005)SYM(7200)POLAR(V) IS20@68.5E fre(3996)SYM(6666)POLAR(v) Is17@66.0E fre(3969)SYM(8800)POLAR(V) IS20@68.5E,FRQ(4127) SYM(17500)POLAR(H) IS20@68.5E,FRQ(4034)SYM(21600)POLAR(V) INSAT4A@83.0E,FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H)
சதீஸ் சாட் தமிழ்&ஆங்கிலம் இணையதளத்தின் இனிய 2019 ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்
சதிஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்தின் பிற சேவைகள் இந்து தொலைக்காட்சிகள்.கிறிஸ்டியன் தொலைக்காட்சிகள்.இஸ்லாமிய தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் இலவச தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்.பிற நாட்டு ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் போன்ற சாட்லைட் தொலைக்காட்சிகள் சிறந்த முறையில் தங்கள் விட்டிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அலைமென்ட் சர்விஸ் செய்து தரப்படும் விபரங்களுக்கு சதீஸ்குமார் தொலைப்பேசி:9659513624(தமிழகத்தில் மட்டும்)

08/02/2014

மாதா டிவி புதிய கிருஸ்த்துவ தொலைக்காட்சி சோதனை ஒளிபரப்பு தொடக்கம்

நண்பர்களே தமிழ்நாட்டில் மேலும் ஒரு புதிய கிருஸ்த்துவ தொலைக்காட்சி மாதா டிவி என்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
                                       


இதற்கான சோதனை ஒளிபரப்பு தற்சமயம் இன்டல்சாட்17 செயற்கைகோளில் கிருஷ்னா டிவிக்கு பதிலாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தற்சமயம் கிருஸ்த்துவ தமிழ் பாடல்களுடன் ஒளிஉலா வரும் மாதாடிவி வரும் பி்ப்ரவரி மாத இறுதிகுள் 24 மணிநேர ஒளிபரப்பை தொடங்கலாம்.இதே செயற்கைகோளில் ஏஜ்ஜல்டிவி.சால்வேஷன்டிவி ஆகியன கிருஸ்த்துவ நிகழ்ச்சிகளை வழங்கி வரும் தொலைக்காட்சிகளாகும்.
அலைவரிசை விபரங்கள்:
freq rate        4015
symol rate      30000
polar              VERTICAL
modulation      mpeg4/dvb s2
mode              fta

No comments:

Post a Comment