சதீஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது.தமிழ்மொழியி்ல் உடனுக்குடன் அனைத்து தொலைக்காட்சிகள் தொடா்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களை 6 ஆண்டுகளாக தரும் ஒரே தமிழ் இணையதளம்.என்றும் உங்கள் ஆதரவுடன்
IS17@66.0E fre(3925)SYM(30000)POLAR(V) IS20@68.5E,FRQ(3974) SYM(22500)POLAR(V) Title of imageIntelsat0@68.5E FRQ(3767) SYM(7200) POLAR(V) INSAT4A@83.0E FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H) IS17@66.0E FRQ(3966)SYM(14400)POLAR(H) IS20@68.5E FR(3740)SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E fre(3996)SYM(6666)POLAR(v) Is17@66.0E fre(3969)SYM(8800)POLAR(V) MEASAT3/3A@91.2E,FRQ(3840) SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E,FRQ(4034)SYM(21600)POLAR(V) INSAT4A@83.0E,FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H)
சதிஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்தின் பிற சேவைகள் இந்து தொலைக்காட்சிகள்.கிறிஸ்டியன் தொலைக்காட்சிகள்.இஸ்லாமிய தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் இலவச தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்.பிற நாட்டு ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் போன்ற சாட்லைட் தொலைக்காட்சிகள் சிறந்த முறையில் தங்கள் விட்டிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அலைமென்ட் சர்விஸ் செய்து தரப்படும் விபரங்களுக்கு சதீஸ்குமார் தொலைப்பேசி:9659513624(தமிழகத்தில் மட்டும்)

09/01/2017

டிஷ் டிவி டிடிஎச்யில் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி புதிய அலைவாிசைக்கு மாற்றம்

நண்பா்களே டிஷ் டிவி டிடிஎச்யில் கடந்த பல வருடங்களாக  ஒளிபரப்பாகி வரும் தமிழ் தொலைக்காட்சியான ஜிதமிழ் புதிய அலைவாிசைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.கடந்த வருடத்தில் புதிய அலைவாிசைக்கு மாற்றம்

செய்யப்பட்டு கடந்த சில மாதங்களாக பழைய தொழில்நுட்ப செட் டாப் பாக்ஸ்யில் MPEG2/DVB S ஒளிபரப்பாகிறது.தற்சமயம் உள்ள செட்டாப் பாக்ஸ்யை ாிடியூன் செய்வதன் முலம் புதிய அலைவாிசையில் ஜி தமிழ் நிகழ்ச்சிகளை காணலாம்.
அலைவாிசை விபரங்கள்
Satellite                NSS6@95.E(KU-Band)
Freq Rate             12738
Symbol Rate        32700
Polar                    Horizontal
System                Mpeg2/Dvb s(QPSK)
Encryption          FTA
FEC                    3/4

1 comment: