சதீஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது.தமிழ்மொழியி்ல் உடனுக்குடன் அனைத்து தொலைக்காட்சிகள் தொடா்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களை 6 ஆண்டுகளாக தரும் ஒரே தமிழ் இணையதளம்.என்றும் உங்கள் ஆதரவுடன்
IS17@66.0E fre(3925)SYM(30000)POLAR(V) IS20@68.5E,FRQ(3974) SYM(22500)POLAR(V) Title of imageIntelsat0@68.5E FRQ(3767) SYM(7200) POLAR(V) INSAT4A@83.0E FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H) IS17@66.0E FRQ(3966)SYM(14400)POLAR(H) IS20@68.5E FR(3740)SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E fre(3996)SYM(6666)POLAR(v) Is17@66.0E fre(3969)SYM(8800)POLAR(V) MEASAT3/3A@91.2E,FRQ(3840) SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E,FRQ(4034)SYM(21600)POLAR(V) INSAT4A@83.0E,FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H)
சதிஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்தின் பிற சேவைகள் இந்து தொலைக்காட்சிகள்.கிறிஸ்டியன் தொலைக்காட்சிகள்.இஸ்லாமிய தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் இலவச தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்.பிற நாட்டு ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் போன்ற சாட்லைட் தொலைக்காட்சிகள் சிறந்த முறையில் தங்கள் விட்டிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அலைமென்ட் சர்விஸ் செய்து தரப்படும் விபரங்களுக்கு சதீஸ்குமார் தொலைப்பேசி:9659513624(தமிழகத்தில் மட்டும்)

01/01/2018

ஏஜ்ஜல் டிவி பாா்சி தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பு புதிய அலைவாிசை ஆசியாசாட்5யில் மாற்றம்

நண்பா்களே தமிழகத்தின் மிக முன்னனி கிருத்துவ தமிழ் தொலைக்காட்சியான ஏஜ்ஜல டிவி வளைகுடா மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள நாடுகளில் வாழும்  தமிழ் கிருத்துவன் மக்களுக்கு என்று தொடங்கப்பட்டுள்ள தொலைக்காட்சியான ஏஜ்ஜல் டிவி பாா்சி ஆசியாசாட்5 செயற்கைகோளில் தொடங்கப்பட்டது.கடந்த பல வருடங்களாக ஒரே அலைவாிசையில் ஏஜ்ஜல் 
டிவி பாா்சி நிகழ்ச்சிகளை வழங்கி வந்தது.தற்சமயம் ஆசியாசாட்5 செயற்கைகோளில் புதிய அலைவாிசையில் தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தொழில்நுட்ப மாற்றம் செய்யப்பட்டு இப்புதிய ஒளிபரப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பை பெற தற்சமயம் பயன்படுத்தும் செட் டாப் பாக்ஸ்யை ரிடியூன் செய்து நிகழ்ச்சிகளை காணலாம்.மேலும் நீங்கள் பயன்படுத்தும் செட் டாப் பாக்ஸ் MPEG2/DVBS1 என்றால் புதிய தொழில்நுட்பம் பொருந்திய MPEG4/DVVBS 2 செட்டாப் பாக்ஸ்யை பயன்படுத்துக்கள்.
அலைவரிசை விபரங்கள்
Satellite           Asiasat5@100.5E(C-BAND)
Freq Rate        3841
Symbol Rate   29720
Polar               Horizontal
System            Mpeg4/Dvb s2(8psk)
Encryption      FTA
Fec                  3/4

No comments:

Post a Comment