சதீஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது.தமிழ்மொழியி்ல் உடனுக்குடன் அனைத்து தொலைக்காட்சிகள் தொடா்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களை 6 ஆண்டுகளாக தரும் ஒரே தமிழ் இணையதளம்.என்றும் உங்கள் ஆதரவுடன்
GSAT17@93.0E fre(4080)SYM(30000)POLAR(V) Insat4a@83.0eE,FRQ(3870) SYM(5000)POLAR(H) Title of imageIntelsat0@68.5E FRQ(3767) SYM(7200) POLAR(V) INSAT4A@83.0E FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H) IS17@66.0E FRQ(3966)SYM(14400)POLAR(H) IS20@68.5E FR(4005)SYM(7200)POLAR(V) IS20@68.5E fre(3996)SYM(6666)POLAR(v) Is17@66.0E fre(3969)SYM(8800)POLAR(V) IS20@68.5E,FRQ(4127) SYM(17500)POLAR(H) IS20@68.5E,FRQ(4034)SYM(21600)POLAR(V) INSAT4A@83.0E,FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H)
சதீஸ் சாட் தமிழ்&ஆங்கிலம் இணையதளத்தின் இனிய 2019 ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்
சதிஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்தின் பிற சேவைகள் இந்து தொலைக்காட்சிகள்.கிறிஸ்டியன் தொலைக்காட்சிகள்.இஸ்லாமிய தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் இலவச தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்.பிற நாட்டு ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் போன்ற சாட்லைட் தொலைக்காட்சிகள் சிறந்த முறையில் தங்கள் விட்டிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அலைமென்ட் சர்விஸ் செய்து தரப்படும் விபரங்களுக்கு சதீஸ்குமார் தொலைப்பேசி:9659513624(தமிழகத்தில் மட்டும்)

25/01/2018

லோட்டஸ் நியூஸ் தொலைக்காட்சி இன்சாட்4எ செயற்கைகோளில் புதிய அலைவாிசையில் தொடக்கம்

நண்பர்களே தமிழகத்தின் முன்னனி செய்தி தொலைக்காட்சியான லோட்டஸ் நியூஸ் தொலைக்காட்சி செயற்கைகோள் ஒளிபரப்பு இன்சாட்4எ செயற்கைகோளில் புதிய அலைவாிசைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தற்சமயம் காணும் தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பு நிறுத்தம் செய்யப்பட்டு புதிய அலைவாிசையில் நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பாகும் மேலும் செட்டா பாக்ஸ்யினை ரீடியூன் செய்துதோ அல்லது புதிய அலைவாிசையினை டியூன் செய்து தொலைக்காட்சியினை காணலாம்..6 முதல் 12 அடி வரையிலாக சி பேன்ட் டிஷ் ஆன்டெனாவின் முலம் புதிய அலைவரிசை சிக்னல் எளிதாக கிடைக்கிறது.மேலும் MPEG4/DVB S2 தொழில்நுட்ப செட் டாப் பாக்ஸ்யில் காணலாம்.
அலைவரிசை விபரங்கள்:
Satellite                     Insat4A@830E(C-Band)
Freq Rate                  3957
Symbol Rate             9500
Polar                         Horizontal
Modulation               Mpeg4/Dvb s
Mode                        Fta

No comments:

Post a Comment