சதீஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது.தமிழ்மொழியி்ல் உடனுக்குடன் அனைத்து தொலைக்காட்சிகள் தொடா்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களை 6 ஆண்டுகளாக தரும் ஒரே தமிழ் இணையதளம்.என்றும் உங்கள் ஆதரவுடன்
IS17@66.0E fre(3925)SYM(30000)POLAR(V) IS20@68.5E,FRQ(3974) SYM(22500)POLAR(V) Title of imageIntelsat0@68.5E FRQ(3767) SYM(7200) POLAR(V) INSAT4A@83.0E FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H) IS17@66.0E FRQ(3966)SYM(14400)POLAR(H) IS20@68.5E FR(3740)SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E fre(3996)SYM(6666)POLAR(v) Is17@66.0E fre(3969)SYM(8800)POLAR(V) MEASAT3/3A@91.2E,FRQ(3840) SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E,FRQ(4034)SYM(21600)POLAR(V) INSAT4A@83.0E,FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H)
சதிஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்தின் பிற சேவைகள் இந்து தொலைக்காட்சிகள்.கிறிஸ்டியன் தொலைக்காட்சிகள்.இஸ்லாமிய தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் இலவச தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்.பிற நாட்டு ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் போன்ற சாட்லைட் தொலைக்காட்சிகள் சிறந்த முறையில் தங்கள் விட்டிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அலைமென்ட் சர்விஸ் செய்து தரப்படும் விபரங்களுக்கு சதீஸ்குமார் தொலைப்பேசி:9659513624(தமிழகத்தில் மட்டும்)

17/05/2016

தமிழகத்தில் ஓம் டிவி புதிய பக்தி மற்றும் தமிழ் காலச்சார தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு இன்டல்சாட்17யில் உதயம்

நண்பர்களே தமிழகத்தில் புதிய செயற்கைகோள் தமிழ் பக்தி மற்றும் தமிழ் பாரம்பாரியம் தொடா்புடைய கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்ப கூடிய தொலைக்காட்சி ஓம் டிவி என்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.இப்புதிய தொலைக்காட்சியின் உலகளாவிய செயற்கைகோள் ஒளிபரப்பு தமிழ் தொலைக்காட்சிகள் ஒளிபரப்பாகும் இன்டல்சாட்17 செயற்கைகோளில் பென்சி 
டிவியின் ஒளிபரப்பு உரிமத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தமிழகத்தில் தொடங்கப்படும் கலச்சார தொடா்புடைய நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்பும் இரண்டாவது தமிழ் தொலைக்காட்சி இதுவாகும்.தொலைக்காட்சியின் தொடக்க நிகழ்ச்சிகளாக தமிழ் பக்தி பாடல்கள் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு பென்சி டிவியின் நிகழ்ச்சிகள் அற்ற சோதனை 
ஒளிபரப்பு தொடங்கப்பட்டு வந்தது.ஓம் டிவியின் செயற்கைகோள் அலைவரிசையினை பெற குறைந்தபட்சம் 8 முதல் 16 அடி வரையிலான சி பேன்ட் டிஷ் ஆன்டெனாவை பயன்படுத்த வேண்டும்.மேலும் தொலைக்காட்சியினை காண Mpeg4/Dvb s2 தொழில்நுட்பம் பொருத்திய செட் டாப் பாக்ஸ்யை பயன்படுத்த வேண்டும்.ஓம் டிவி இலவச ஒளிபரப்பாக இன்டலசாட்17யில் ஒளி உலா வருகிறது. 
அலைவாிசை விபரங்கள்
Satellite                       Intelsat17@66.0E(C-Band)
Freq Rate                    3877
Symbol Rate               14300
Polar                            Horizontal
Modulation                  Mpeg4/Dvb s2(8psk)
Mode                           FTA

No comments:

Post a Comment