சதீஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது.தமிழ்மொழியி்ல் உடனுக்குடன் அனைத்து தொலைக்காட்சிகள் தொடா்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களை 6 ஆண்டுகளாக தரும் ஒரே தமிழ் இணையதளம்.என்றும் உங்கள் ஆதரவுடன்
GSAT17@93.0E fre(4080)SYM(30000)POLAR(V) Insat4a@83.0eE,FRQ(3870) SYM(5000)POLAR(H) Title of imageIntelsat0@68.5E FRQ(3767) SYM(7200) POLAR(V) INSAT4A@83.0E FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H) IS17@66.0E FRQ(3966)SYM(14400)POLAR(H) IS20@68.5E FR(4005)SYM(7200)POLAR(V) IS20@68.5E fre(3996)SYM(6666)POLAR(v) Is17@66.0E fre(3969)SYM(8800)POLAR(V) IS20@68.5E,FRQ(4127) SYM(17500)POLAR(H) IS20@68.5E,FRQ(4034)SYM(21600)POLAR(V) INSAT4A@83.0E,FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H)
சதீஸ் சாட் தமிழ்&ஆங்கிலம் இணையதளத்தின் இனிய 2019 ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்
சதிஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்தின் பிற சேவைகள் இந்து தொலைக்காட்சிகள்.கிறிஸ்டியன் தொலைக்காட்சிகள்.இஸ்லாமிய தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் இலவச தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்.பிற நாட்டு ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் போன்ற சாட்லைட் தொலைக்காட்சிகள் சிறந்த முறையில் தங்கள் விட்டிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அலைமென்ட் சர்விஸ் செய்து தரப்படும் விபரங்களுக்கு சதீஸ்குமார் தொலைப்பேசி:9659513624(தமிழகத்தில் மட்டும்)

03/08/2016

வியகாம்18 நிறுவனம் இந்தியாவில் மூன்று புதிய தொலைக்காட்சிகளின் ஒளிபரப்பை இன்டல்சாட்20யில் தொடக்கியது

நண்பா்களே இந்தியாவின் முன்னனி செயற்கைகோள் தொலைக்காட்சி நிறுவனமான வியகாம்18 மூன்று புதிய தொலைக்காட்சிகளை ஹெச்டி மற்றும் எஸ்டி வடிவில் தொடங்கியுள்ளனா்.ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி ஆல்ப பாடல்களை தொகுத்து வழங்ககூடிய தொலைக்காட்சியான எம்டிவி பீட்ஸ் ஹெச்டி மற்றும் 24 மணி நேரமும்ஹிந்தி திரைப்படங்களை வழங்ககூடிய தொலைக்காட்சியான ாிஸ்டி சினிபிளக்ஸ் ஹெச்டி போன்ற ஹெச்டி தொலைக்காட்சிகளை இந்தியாவில் தொடங்கியுள்ளனா்.இப்புதிய தொலைக்காட்சிகளுக்கான ஒளிபரப்பு அனுமதியினை கடந்த மாதத்தில் வழங்கியிருந்தது.ரிஸ்டி சினிபிளக்ஸ் தொலைக்காட்சியிள் எஸ்டி ஒளிபரப்பு
 கடந்த வருடத்தில் தொடங்கப்பட்ட நிலையில் இப்புதிய தொலைக்காட்சியினை அதிநவின தொழில்நுட்பத்திற்கு மாற்றம் செய்துள்ளனா்.கர்நாடகா மாநிலத்தில் மேலும் ஒரு புதிய பொழுது போக்கு தொலைக்காட்சியினையும் வியகாம்18 நிறுவனம் தொடங்கியுள்ளது.கலர்ஸ் சூப்பா் என்ற பெயாில் ஜிலை24 முதல் ஒளிபரப்பை தொடங்கியுள்ளனர்.இத்தொலைக்காட்சிகள் அனைத்தும் வியகாம்18 நிறுவனத்தின் தொலைக்காட்சிகள் ஒளிபரப்பாகும் இன்டல்சாட்20 செயற்கைகோளில் தொடங்கியுள்ளனர்.தொலைக்காட்சிகள் அனைத்துமு்கட்டண தொலைக்காட்சிகளாக ஒளிபரப்பாகி வருவது குறிப்பிடதக்கது.

No comments:

Post a Comment