சதீஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது.தமிழ்மொழியி்ல் உடனுக்குடன் அனைத்து தொலைக்காட்சிகள் தொடா்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களை 6 ஆண்டுகளாக தரும் ஒரே தமிழ் இணையதளம்.என்றும் உங்கள் ஆதரவுடன்
IS17@66.0E fre(3925)SYM(30000)POLAR(V) IS20@68.5E,FRQ(3974) SYM(22500)POLAR(V) Title of imageIntelsat0@68.5E FRQ(3767) SYM(7200) POLAR(V) INSAT4A@83.0E FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H) IS17@66.0E FRQ(3966)SYM(14400)POLAR(H) IS20@68.5E FR(3740)SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E fre(3996)SYM(6666)POLAR(v) Is17@66.0E fre(3969)SYM(8800)POLAR(V) MEASAT3/3A@91.2E,FRQ(3840) SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E,FRQ(4034)SYM(21600)POLAR(V) INSAT4A@83.0E,FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H)
சதிஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்தின் பிற சேவைகள் இந்து தொலைக்காட்சிகள்.கிறிஸ்டியன் தொலைக்காட்சிகள்.இஸ்லாமிய தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் இலவச தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்.பிற நாட்டு ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் போன்ற சாட்லைட் தொலைக்காட்சிகள் சிறந்த முறையில் தங்கள் விட்டிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அலைமென்ட் சர்விஸ் செய்து தரப்படும் விபரங்களுக்கு சதீஸ்குமார் தொலைப்பேசி:9659513624(தமிழகத்தில் மட்டும்)

15/08/2015

சிவம் டிவி(SIVAM TV TAMIL) புதிய ஆன்மிக தமிழ் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு தமிழகத்தில் இன்டல்சாட்17யில் தொடக்கம்

நண்பர்களே தமிழகத்தில் புதிய பக்தி ஆன்மிக தமிழ் தொலைக்காட்சி சிவம் டிவி என்ற பெயரில் இன்டல்சாட்17 செயற்கைகோளில் ஒளிபரப்பை தொடங்கியுள்ளது.சிவம் தொலைக்காட்சியின் செயற்கைகோள் ஒளிபரப்பு ஆந்திர மாநிலத்தின் ஆந்திரி என்ரிச்சி தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பு
உரிமத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தமிழகத்தில் தொடங்கப்படும் இரண்டாவது தமிழ் இந்து தொலைக்காட்சி இதுவாகும்.கடந்த வருடத்தில் இணையதள தொலைக்காட்சியாக தொடங்கப்பட்டது.தொலைக்காட்சியின் அலைவரிசை சிகனலை பெற குறைந்தபட்சம் 8 முதல் 10.12 அளவுள்ள சி பேன்ட் டிஷ்
ஆன்டெனாவை பயன்படுத்த வேண்டும்.மேலும் MPEG4/DVB S2 தொழிலிநுட்ப பொருந்திய செட் டாப் பாக்ஸ் பயன்படுத்த வேண்டும்.தமிழகத்தில் தரிசனம் ஆன்மிக தமிழ் தொலைக்காட்சி தொடங்கப்பட்டு இடைநிறுத்திற்கு பின்பு புதிய தமிழ் ஆன்மிக தொலைக்காட்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது வரவேற்க்க தக்கது.இன்டல்சாட்17 செயற்கைகோளில் இலவச தொலைக்காட்சியாக சிவம் டிவி ஒளிபரப்பை தொடங்கியுள்ளது.
அலைவரிசை விபரங்கள்
Satellite                   INTELSAT17@66.0E(C-BAND)
Freq Rate               3877
Symbol Rate           14300
Polar                       Horizontal
Modulation              Mpeg4/Dvb S2
Mode                      Fta

No comments:

Post a Comment