சதீஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது.தமிழ்மொழியி்ல் உடனுக்குடன் அனைத்து தொலைக்காட்சிகள் தொடா்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களை 6 ஆண்டுகளாக தரும் ஒரே தமிழ் இணையதளம்.என்றும் உங்கள் ஆதரவுடன்
IS17@66.0E fre(3925)SYM(30000)POLAR(V) IS20@68.5E,FRQ(3974) SYM(22500)POLAR(V) Title of imageIntelsat0@68.5E FRQ(3767) SYM(7200) POLAR(V) INSAT4A@83.0E FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H) IS17@66.0E FRQ(3966)SYM(14400)POLAR(H) IS20@68.5E FR(3740)SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E fre(3996)SYM(6666)POLAR(v) Is17@66.0E fre(3969)SYM(8800)POLAR(V) MEASAT3/3A@91.2E,FRQ(3840) SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E,FRQ(4034)SYM(21600)POLAR(V) INSAT4A@83.0E,FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H)
சதிஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்தின் பிற சேவைகள் இந்து தொலைக்காட்சிகள்.கிறிஸ்டியன் தொலைக்காட்சிகள்.இஸ்லாமிய தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் இலவச தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்.பிற நாட்டு ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் போன்ற சாட்லைட் தொலைக்காட்சிகள் சிறந்த முறையில் தங்கள் விட்டிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அலைமென்ட் சர்விஸ் செய்து தரப்படும் விபரங்களுக்கு சதீஸ்குமார் தொலைப்பேசி:9659513624(தமிழகத்தில் மட்டும்)

22/08/2015

தமிழ் பாடல்களை ஒளிபரப்பும் புதிய வானொலி ஒளிபரப்பு என்எஸ்எஸ்6@95.0 தொடக்கம்

நண்பர்களே இந்தியாவின் டிஷ்டிவி டிடிஎச் நிறுவனத்தின் வானொலி ஒளிபரப்பில் புதிய தமிழ் பாடல்களை ஒளிபரப்ப கூடிய புதிய வானொலி சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.சோதனை ஒளிபரப்பாக தொடங்கப்பட்டுள்ள து.மேலும் இந்த சேவை ஒளிபரப்பில் ஹிந்தி மொழி பாடல்களை ஒளிபரப்பும் 
வானொலியும் இடம் பெற்றுள்ளன.டிஷ்டிவி நிறுவனத்தினால் ஒளிபரப்படும் இந்த வானொலி சேவையில் இடைவிடாத தமிழ் பாடல்கள் இடம்பெறுகிறது.இலவச வானொலியாக என்எஸ்எஸ்6 செயற்கைகோளில் ஒளிபரப்பாகிறது.மிக எளிய தொழில்நுட்ப MPEG2/DVB S1 வடிவ செட் டாப் பாக்ஸ்யில் வானொலி சேவையை கேட்கலாம்.இந்த புதிய சேவையில் பல்வேறு ஆடியோ வரிசையில் தமிழ் ஒளிபரப்பை கேட்க ஆடியோ 9 தை மாற்றம் செய்து பாடல்களை கேட்கலாம்.
அலைவரிசை விபரங்கள்:
Satellite                   NSS6@95.0E(KU-BAND)
Freq Rate               12690
Symbol Rate            32700
Polar                        Horizontal
Modulation               Mpeg2/Dvb s1
Mode                       Fta 

No comments:

Post a Comment