சதீஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது.தமிழ்மொழியி்ல் உடனுக்குடன் அனைத்து தொலைக்காட்சிகள் தொடா்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களை 6 ஆண்டுகளாக தரும் ஒரே தமிழ் இணையதளம்.என்றும் உங்கள் ஆதரவுடன்
GSAT17@93.0E fre(4080)SYM(30000)POLAR(V) Insat4a@83.0eE,FRQ(3870) SYM(5000)POLAR(H) Title of imageIntelsat0@68.5E FRQ(3767) SYM(7200) POLAR(V) INSAT4A@83.0E FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H) IS17@66.0E FRQ(3966)SYM(14400)POLAR(H) IS20@68.5E FR(4005)SYM(7200)POLAR(V) IS20@68.5E fre(3996)SYM(6666)POLAR(v) Is17@66.0E fre(3969)SYM(8800)POLAR(V) IS20@68.5E,FRQ(4127) SYM(17500)POLAR(H) IS20@68.5E,FRQ(4034)SYM(21600)POLAR(V) INSAT4A@83.0E,FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H)
சதீஸ் சாட் தமிழ்&ஆங்கிலம் இணையதளத்தின் இனிய 2019 ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்
சதிஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்தின் பிற சேவைகள் இந்து தொலைக்காட்சிகள்.கிறிஸ்டியன் தொலைக்காட்சிகள்.இஸ்லாமிய தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் இலவச தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்.பிற நாட்டு ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் போன்ற சாட்லைட் தொலைக்காட்சிகள் சிறந்த முறையில் தங்கள் விட்டிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அலைமென்ட் சர்விஸ் செய்து தரப்படும் விபரங்களுக்கு சதீஸ்குமார் தொலைப்பேசி:9659513624(தமிழகத்தில் மட்டும்)

06/05/2018

கசின் டிவி.விண்டிவி யுபி புதிய தமிழ் தொலைக்காட்சிகள் தொடக்க சோதனை இன்சாட்4எ யில் உதயம்

நண்பா்களே தமிழகத்தில் இரண்டு புதிய தமிழ் தொலைக்காட்சி இன்சாட்4எ செயற்கைகோளில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தற்சமயம் தொடங்கப்பட்ட இப்புதிய தொலைக்காட்சிகளில் தமிழ் திரைப்பட பாடல்கள் மட்டும் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.கசின் டிவி.விண்டிவி யுபி என்ற பெயாில் இப்புதிய தொலைக்காட்சிகள் தொட்க்க சோதனை ஒளிபரப்பாகிறது.இத்தொலைக்காட்சிகள் ஒளிபரப்பு உாிமத்தில் ஆசிா்வாதம் 
தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் இரண்டு தொலைக்காட்சிகள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை ஒளிபரப்பாகி வந்தது.தொலைக்காட்சிகளின் அலைவாிசையினை பெற குறைந்தபட்சம் 6 முதல் 12 அடி வரையிலான சி பேன்ட் டிஷ் ஆன்டெனாவை பயன்படுத்த வேண்டும்.தொலைக்காட்சிகள் இரண்டும் இலவச ஒளிபரப்பாக இன்சாட்4எ செயற்கைகோளில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.தொலைக்காட்சிகள் இரண்டும் தற்சமயம் ஒளிபரப்பு உாிமத்திதை புதுப்பித்து கொள்வதற்காக ஒளிபரப்பை தொடங்கியிருக்கலாம்.விரைவில் இத்தொலைக்காட்சிகளின் ஒளிபரப்பு உாிமத்தில் தொடங்கவிருக்கும் தொலைக்காட்சிகளின் விபரங்களை நமது சதிஸ் சாட் தமிழ் தளத்தில் வெளியிடப்படும்
அலைவாிவை விபரங்கள்:
Satellite              Insat4a@83.0E(C-Band)
Freq Rate           4054
Symbol Rate      13230
Polar                   Horizontal
System               Mpeg4/Dvb s2(8PSK)
Encryption         FTA

1 comment: