சதீஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது.தமிழ்மொழியி்ல் உடனுக்குடன் அனைத்து தொலைக்காட்சிகள் தொடா்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களை 6 ஆண்டுகளாக தரும் ஒரே தமிழ் இணையதளம்.என்றும் உங்கள் ஆதரவுடன்
IS17@66.0E fre(3925)SYM(30000)POLAR(V) IS20@68.5E,FRQ(3974) SYM(22500)POLAR(V) Title of imageIntelsat0@68.5E FRQ(3767) SYM(7200) POLAR(V) INSAT4A@83.0E FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H) IS17@66.0E FRQ(3966)SYM(14400)POLAR(H) IS20@68.5E FR(3740)SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E fre(3996)SYM(6666)POLAR(v) Is17@66.0E fre(3969)SYM(8800)POLAR(V) MEASAT3/3A@91.2E,FRQ(3840) SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E,FRQ(4034)SYM(21600)POLAR(V) INSAT4A@83.0E,FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H)
சதிஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்தின் பிற சேவைகள் இந்து தொலைக்காட்சிகள்.கிறிஸ்டியன் தொலைக்காட்சிகள்.இஸ்லாமிய தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் இலவச தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்.பிற நாட்டு ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் போன்ற சாட்லைட் தொலைக்காட்சிகள் சிறந்த முறையில் தங்கள் விட்டிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அலைமென்ட் சர்விஸ் செய்து தரப்படும் விபரங்களுக்கு சதீஸ்குமார் தொலைப்பேசி:9659513624(தமிழகத்தில் மட்டும்)

23/07/2017

தமிழகத்தில் புதிய செயற்கைகோள் தமிழ் ஷாப்பிங் தொலைக்காட்சி ஷாப் 365 இன்டல்சாட்17யில் தொடக்கம்

நண்பா்களே தமிழகத்தில் புதிய செயற்கைகோள் தமிழ் ஷாப்பிங் தொலைக்காட்சி ஷாப் 365 என்ற பெயாில் தமிழ் தொலைக்காட்சிகள் ஒளிபரப்பாகும் இன்டல்சாட்17 செயற்கைகோளில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தமிழகத்தில் தொடங்கப்பட்ட நான்கவாது ஷாப்பிங் தமிழ் தொலைக்காட்சி ஷாப் 365 தொலைக்காட்சியாகும்.சென்னையினை 
தலைமையிடமாக கொண்டு சென்னை 365 நிறுவனத்தால் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பு தெலுங்கு தொலைக்காட்சியான எ டிவியின் ஒளிபரப்பு உாிமத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தொலைக்காட்சியின் அலைவாிசை சிக்னலை பெற குறைந்தபட்சம் 6 முதல்12 அடி வரையிலான சி பேன்ட் டிஷ் ஆன்டெனாவை பயன்படுத்தி தொலைக்காட்சியினை காணலாம்.விரைவில் தமிழகத்தின் அனைத்து கேபிள் டிவி மற்றும் டிடிஎச் சேவைகளிலும் தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பு இடம் பெறும்.
அலைவாிசை விபரங்கள்:
Satellite              Intelsat17@66.0E(C-Band)
Freq Rate           3877
Symbol Rate      14300
Polar                  Horizontal
System               Mpeg4/Dvb s2
Encryption         FTA

No comments:

Post a Comment