சதீஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது.தமிழ்மொழியி்ல் உடனுக்குடன் அனைத்து தொலைக்காட்சிகள் தொடா்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களை 6 ஆண்டுகளாக தரும் ஒரே தமிழ் இணையதளம்.என்றும் உங்கள் ஆதரவுடன்
GSAT17@93.0E fre(4080)SYM(30000)POLAR(V) Insat4a@83.0eE,FRQ(3870) SYM(5000)POLAR(H) Title of imageIntelsat0@68.5E FRQ(3767) SYM(7200) POLAR(V) INSAT4A@83.0E FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H) IS17@66.0E FRQ(3966)SYM(14400)POLAR(H) IS20@68.5E FR(4005)SYM(7200)POLAR(V) IS20@68.5E fre(3996)SYM(6666)POLAR(v) Is17@66.0E fre(3969)SYM(8800)POLAR(V) IS20@68.5E,FRQ(4127) SYM(17500)POLAR(H) IS20@68.5E,FRQ(4034)SYM(21600)POLAR(V) INSAT4A@83.0E,FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H)
சதீஸ் சாட் தமிழ்&ஆங்கிலம் இணையதளத்தின் இனிய 2019 ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்
சதிஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்தின் பிற சேவைகள் இந்து தொலைக்காட்சிகள்.கிறிஸ்டியன் தொலைக்காட்சிகள்.இஸ்லாமிய தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் இலவச தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்.பிற நாட்டு ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் போன்ற சாட்லைட் தொலைக்காட்சிகள் சிறந்த முறையில் தங்கள் விட்டிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அலைமென்ட் சர்விஸ் செய்து தரப்படும் விபரங்களுக்கு சதீஸ்குமார் தொலைப்பேசி:9659513624(தமிழகத்தில் மட்டும்)

05/10/2016

இந்தியாவின் முதல் இலவச காா்டூன் தொலைக்காட்சி மகா மாஷா டிவி ஒளிபரப்பு இன்டல்சாட்17 தொடக்கம்

நண்பா்களே இந்தியாவில் புதிதாக குழந்தைகளுக்கு என்று பிரத்தியோகமான இலவச காா்டூன் தொலைக்காட்சி மகா மாஷா டிவி என்ற பெயாில் புதிதாக ஒளிபரப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.ஹிந்தி மொழியில் காா்டூன் நிகழ்ச்சிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.இன்டல்சாட்17 செயற்கைகோளில் மகா மாஷா டிவி ஒளிபரப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.இந்தியாவில் தொடங்கிய முதல் இலவச 
காா்டூன் தொலைக்காட்சி இதுவாகும்.மகா டிவி நிறுவனத்தின் இரண்டாவது தொலைக்காட்சி இதுவாகும்.மகா டிவி ஹிந்தி பாட தொலைக்காட்சி இன்டல்சாட்20 செயற்கைகோளில் ஒளிபரப்பாகிறது.இப்புதிய காா்டூன் தொலைக்காட்சியின் அலைவாிசை சிக்னலை பெற குறைந்தபட்சம் 6 முதல் 12 அடி வரையிலான சி பேன்ட் டிஷ் ஆன்டெனாவை பயன்படுத்தி தொலைக்காட்சியின் நிகழ்ச்சிகளை காணலாம்.Mpeg4/dvb s2 தொழில்நுட்பம் கொண்ட செட் டாப் பாக்ஸ்யை பயன்படுத்தி தொலைக்காட்சியினை 
காணலாம்.இந்தியாவில் மிக பொிய முன்னனி நிறுவனங்களின் காா்டூன் தொலைக்காட்சி அனைத்தும் கட்டண தொலைக்காட்சிகளாக ஒளிபரப்பாகும் நிலையில் மகா டிவி நிறுவனத்தின் புதிய காா்டூன் தொலைக்காட்சி இலவசமாக தொடங்கியிருப்பது வரவேற்க்கதக்கது.
அலைவாிசை விபரங்கள்:
Satellite                  Intelsat17@66.0E(C-Band)
Freq Rate               3933
Symbol Rate          18333
Polar                       Horizontal
Modulation             Mpeg4/Dvb s
Mode                      FTA

No comments:

Post a Comment