சதீஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது.தமிழ்மொழியி்ல் உடனுக்குடன் அனைத்து தொலைக்காட்சிகள் தொடா்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களை 6 ஆண்டுகளாக தரும் ஒரே தமிழ் இணையதளம்.என்றும் உங்கள் ஆதரவுடன்
IS17@66.0E fre(3925)SYM(30000)POLAR(V) IS20@68.5E,FRQ(3974) SYM(22500)POLAR(V) Title of imageIntelsat0@68.5E FRQ(3767) SYM(7200) POLAR(V) INSAT4A@83.0E FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H) IS17@66.0E FRQ(3966)SYM(14400)POLAR(H) IS20@68.5E FR(3740)SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E fre(3996)SYM(6666)POLAR(v) Is17@66.0E fre(3969)SYM(8800)POLAR(V) MEASAT3/3A@91.2E,FRQ(3840) SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E,FRQ(4034)SYM(21600)POLAR(V) INSAT4A@83.0E,FRQ(3925)SYM(28500)POLAR(H)
சதிஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்தின் பிற சேவைகள் இந்து தொலைக்காட்சிகள்.கிறிஸ்டியன் தொலைக்காட்சிகள்.இஸ்லாமிய தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் இலவச தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்.பிற நாட்டு ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் போன்ற சாட்லைட் தொலைக்காட்சிகள் சிறந்த முறையில் தங்கள் விட்டிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அலைமென்ட் சர்விஸ் செய்து தரப்படும் விபரங்களுக்கு சதீஸ்குமார் தொலைப்பேசி:9659513624(தமிழகத்தில் மட்டும்)

24/03/2016

ரிஸ்டி சினிபிளக்ஸ்,எக்ஸ் ஜீன் தொலைக்காட்சிகள் ஒளிபரப்பு டிடிபீரி டிஷ்யில் தொடக்கம்

நண்பர்களே இந்தியாவின் இலவச டிடிஎச் சேவையான டிடி பீரி டிஷ்யில் இந்தியாவின் முன்னனி தொலைக்காட்சி நிறுவனமான வியாகாம்18 கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தொடங்கிய இரண்டு புதிய தொலைக்காட்சிகளின் ஒளிபரப்பு டிடி டிஷ் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.ஹிந்தி திரைப்பட தொலைக்காட்சியான ரிஸ்டி சினிபிளக்ஸ் மற்றும் ஹிந்தி பாடல் 
தொலைக்காட்சியான எக்ஸ் ஜீன் ஆகிய இரண்டு தொலைக்காட்சிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.இத்தொலைக்காட்சிகள் கட்டண தொலைக்காட்சிகளாக வியகாம்18 நிறுவனத்தின் இன்டல்சாட20 செயற்கைகோளில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.கடந்த வருத்தில் வியகாம்18 நிறுவனத்தின் ரிஸ்டி எண்டர்டெய்மென்ட் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு டிடி பிரி டிஷ்யில் ஒளிபரப்பு தொடங்கப்பட்டு இருந்தது.இது அந்நிறுவனத்தின் மூன்றாவது தொலைக்காட்சியாகும்.
அலைவரிசை விபரங்கள்:
Satellite                      Gsat15@93.2E(Ku-Band)
Freq Rate                  11550
Symbol Rate              29500
Polar                          Horizontal
Modulation                 Mpeg4/Dvb s2
Mode                         Fta

No comments:

Post a Comment