சதீஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது.தமிழ்மொழியி்ல் உடனுக்குடன் அனைத்து தொலைக்காட்சிகள் தொடா்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களை 6 ஆண்டுகளாக தரும் ஒரே தமிழ் இணையதளம்.என்றும் உங்கள் ஆதரவுடன்
IS17@66.0E fre(3844)SYM(28800)POLAR(V) IS20@68.5E,FRQ(3810) SYM(15000)POLAR(V) Title of imageIntelsat0@68.5E FRQ(4034) SYM(20500) POLAR(H) GSAT10@83.0E FRQ(3862)SYM(3975)POLAR(V) IS17@66.0E FRQ(3966)SYM(14400)POLAR(H) IS17@66.0E FRQ(4015)SYM(30000)POLAR(V) IS20@68.5E FR(3740)SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E fre(3996)SYM(6666)POLAR(v) Is17@66.0E fre(3969)SYM(8800)POLAR(V) MEASAT3/3A@91.2E,FRQ(3840) SYM(30000)POLAR(H) IS20@68.5E,FRQ(4034)SYM(21600)POLAR(V) IS20@68.5E,FRQ(3740)SYM(30000)POLAR(H)
சதிஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்தின் பிற சேவைகள் இந்து தொலைக்காட்சிகள்.கிறிஸ்டியன் தொலைக்காட்சிகள்.இஸ்லாமிய தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் இலவச தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்.பிற நாட்டு ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் போன்ற சாட்லைட் தொலைக்காட்சிகள் சிறந்த முறையில் தங்கள் விட்டிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அலைமென்ட் சர்விஸ் செய்து தரப்படும் விபரங்களுக்கு சதீஸ்குமார் தொலைப்பேசி:9659513624(தமிழகத்தில் மட்டும்)

26/01/2018

ஆசிா்வாதம் கிருத்துவ தமிழ் தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பு புதிய செயற்கைகோளில் தொடக்கம்

நண்பா்களே தமிழகத்தின் முன்னனி கிருத்துவ தமிழ் தொலைக்காட்சியான ஆசிா்வாதம் தொலைக்காட்சியின் உலகளாவிய செயற்கைகோள் ஒளிபரப்பு இன்டல்சாட்20 செயற்கைகோளில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.கடந்த பல வருடங்களாக இன்சாட்4எ செயற்கைகோளில் ஒளிபரப்பாகி வந்த ஆசிா்வாதம் தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பு முனையமான நொய்டா ஏற்பட்ட தொழில் 
நுட்பத்தின் மாற்றம் காரணமாக இப்புதிய ஒளிபரப்பு மாற்று செயற்கைகோளில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தொலைக்காட்சியின் புதிய அலைவாிசை சிக்னலை பெற குறைந்தபட்சம் 6 முதல் 12 அடி வரையிலான சி பேன்ட் டிஷ் ஆன்டெனாவை மாற்றம் செய்து தொலைக்காட்சியின் நிகழ்ச்சிகளை காணலாம்.மேலும் தாங்கள் பயன்படுத்தும் செட் டாப் பாக்ஸ்யினை டியூன் செய்து நிகழ்ச்சிகளை காணலாம்.ஹிந்தி பக்தி தொலைக்காட்சியான ஆசாஸ் தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பு உாிமத்தில்  இலவச தொலைக்காட்சியாக ஒளிபரப்பாகிறது.
அலைவாிசை விபரங்கள்:
Satellite              Intelsat20@68.5E(C-Band)
Freq Rate            4180
Symbol Rate       21600
Polar                   Vertical
System                Mpeg4/Dvb s2(8psk)
Encryption          FTA
FEC                     5/6

No comments:

Post a Comment